• مجموعه دوم درخت ها ( درخت های کاج)

  این مجموعه از درخت های اسکچاپ که شامل ۱۰ عدد درخت کاج با شکل های مختلف و در اندازه های متفاوت هستند دارای ...

  این مجموعه از درخت های اسکچاپ که شامل ۱۰ عدد درخت کاج با شکل های مختلف و در اندازه های متفاوت هستند دارای جزئیات بالایی هستند و برای وی ری اسکچاپ بهینه شده اند حجم این مدل ها  متوسط است و  محدودیت زیا ...

  ادامه مطلب
 • مجموعه اول گیاهان اسکچاپ

  این مجموعه شامل پنج عدد درخت با کیفیت برای اسکچاپ میباشد که متریال های ان نیز تنظیم شده است - لازم به ذکر ...

  این مجموعه شامل پنج عدد درخت با کیفیت برای اسکچاپ میباشد که متریال های ان نیز تنظیم شده است - لازم به ذکر است که این درخت ها حجم بسیار کمی دارند و بدون نگرانی در مورد سنگین شدن مدل میتوانید از ان ها ا ...

  ادامه مطلب
 • درخت شماره هشت

  این درخت با متریال های وی ری اسکچاپ تنظیم شده و برای رندر کافیست این درخت را در مدل خود قرار دهید و به را ...

  این درخت با متریال های وی ری اسکچاپ تنظیم شده و برای رندر کافیست این درخت را در مدل خود قرار دهید و به راحتی رندر بگیرید ...

  ادامه مطلب
 • بوته

        ...

        ...

  ادامه مطلب
 • درخت شماره یک

  این درخت با متریال های وی ری اسکچاپ تنظیم شده و برای رندر کافیست این درخت را در مدل خود قرار دهید و به را ...

  این درخت با متریال های وی ری اسکچاپ تنظیم شده و برای رندر کافیست این درخت را در مدل خود قرار دهید و به راحتی رندر بگیرید ...

  ادامه مطلب
 • درخت شماره پنج

  این درخت با متریال های وی ری اسکچاپ تنظیم شده و برای رندر کافیست این درخت را در مدل خود قرار دهید و به را ...

  این درخت با متریال های وی ری اسکچاپ تنظیم شده و برای رندر کافیست این درخت را در مدل خود قرار دهید و به راحتی رندر بگیرید ...

  ادامه مطلب
 • درخت شماره شیش

  این درخت با متریال های وی ری اسکچاپ تنظیم شده و برای رندر کافیست این درخت را در مدل خود قرار دهید و به را ...

  این درخت با متریال های وی ری اسکچاپ تنظیم شده و برای رندر کافیست این درخت را در مدل خود قرار دهید و به راحتی رندر بگیرید ...

  ادامه مطلب
 • درخت شماره چهار

  این درخت با متریال های وی ری اسکچاپ تنظیم شده و برای رندر کافیست این درخت را در مدل خود قرار دهید و به را ...

  این درخت با متریال های وی ری اسکچاپ تنظیم شده و برای رندر کافیست این درخت را در مدل خود قرار دهید و به راحتی رندر بگیرید ...

  ادامه مطلب
 • درخت شماره سه

  این درخت با متریال های وی ری اسکچاپ تنظیم شده و برای رندر کافیست این درخت را در مدل خود قرار دهید و به را ...

  این درخت با متریال های وی ری اسکچاپ تنظیم شده و برای رندر کافیست این درخت را در مدل خود قرار دهید و به راحتی رندر بگیرید ...

  ادامه مطلب
 • درخت شماره دو

  این درخت با متریال های وی ری اسکچاپ تنظیم شده و برای رندر کافیست این درخت را در مدل خود قرار دهید و به را ...

  این درخت با متریال های وی ری اسکچاپ تنظیم شده و برای رندر کافیست این درخت را در مدل خود قرار دهید و به راحتی رندر بگیرید   ...

  ادامه مطلب

به فروشگاه بیایید ...