این مجموعه شامل بیست عدد گلدان با گیاهان داخل آنهاست

این مدل ها با جزئیات بالا و در حجم های بسیار مناسبی ساخته شده اند

جزئیات بالای این گلدان و گیاهان داخل انها جلوه بسیار زیبایی به رندر ها و پرسپکتیو های شما میبخشد

برای دانلود این مجموعه فوق العاده کلیک کنید

%da%af%d9%84%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%da%a9%da%86%d8%a7%d9%be111 %da%af%d9%84%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%da%a9%da%86%d8%a7%d9%be1111 %da%af%d9%84%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%da%a9%da%86%d8%a7%d9%be %da%af%d9%84%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%da%a9%da%86%d8%a7%d9%be1 %da%af%d9%84%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%da%a9%da%86%d8%a7%d9%be11