این مجموعه از مدل های اسکچاپ که شامل ، انواع اجاق گاز ، فر ، هود ، توستر ، مایکروفر و سایز لوازم آشپزخانه میشود

این مجموعه شامل ۴۷ مدل با کیفیت و در عین حال کم حجم اسکچاپ میباشد که برای طراحی انواع آشپزخانه بسیار مناسب است

%da%af%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%da%a9%da%86%d8%a7%d9%be %db%8c%d8%ae%da%86%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b3%da%a9%da%86%d8%a7%d9%be %d9%87%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%b3%da%a9%da%86%d8%aa%d8%a7%d9%be %d8%a7%d8%ac%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d8%b3%da%a9%da%86%d8%a7%d9%be