این مجموعه از درخت های اسکچاپ که شامل ۱۰ عدد درخت کاج با شکل های مختلف و در اندازه های متفاوت هستند

دارای جزئیات بالایی هستند و برای وی ری اسکچاپ بهینه شده اند

حجم این مدل ها  متوسط است و  محدودیت زیادی برای مدل های بزرگ شما ایجاد نمیکنند

با استفاده از این مدل ها میتوانید به راحتی محیط های زنده و پویا تولید کنید

۳d  ۲d

۱d

d3

برای دریافت رایگان یک نمونه از این درخت ها کلیک کنید  Download

برای دریافت کامل این مجموعه از درختان با کیفیت ( بهینه شده برای وی ری)  بر روی کلید زیر کلیک کنید