مدل این مبل دارای جزئیات زیاد بوده و متریال های آن نیز تنظیم شده و آماده رندر است