آموزش ساخت ستون کلاسیک در اسکچاپ

برای ساخت ستون ها که در طراحی های کلاسیک به عنوان یکی از مهمترین عناصر شکل دهنده فضا شناخته میشوند ، روش های متفاوتی وجود دارد

در پست به صورت تصویری ، به مراحل ساخت دو مدل مختلف ستون به دو روش متفاوت پرداخته میشود