آموزش پایه و مقدماتی نرم افزار مدل سازی اسکچاپ
در 18 قسمت کلیه ابزار های پایه اسکچاپ مانند line , arcT push pull  و … به صورت ویدیو و به طور رایگان آموزش داده شده است

 آموزش تصویری اسکچاپ که به زبان فارسی

آموزش پایه و مقدماتی نرم افزار مدل سازی اسکچاپ
در 18 قسمت کلیه ابزار های پایه اسکچاپ مانند line , arcT push pull  و … به صورت ویدیو و به طور رایگان آموزش داده شده است

برای مشاهده رایگان این آموزش ها میتوانید به صفحه آپارات ما مراجعه کنید

آموزش های رایگان اسکچاپ به زبان فارسی

این آموزش ها توسط جناب آقای محمد تیموری تهیه شده اند